Dashboard Widget Plugin

14.08.2022WordPress

Wtyczka Dashboard Widget dodaje trzy pola panelu bocznego do kokpitu administracyjnego, w których możemy osadzić dowolne widżety. Dodaje również dwa dodatkowe widżety zwiększające możliwości wtyczki. Wtyczkę można pobrać z naszej strony oraz z WordPress.org. Jest dostępna w języku polskim i angielskim.

wtyczka do wordpress sidebar i widget

Przy użyciu dwóch panelów bocznych możesz osadzać widżety widoczne tylko dla użytkowników posiadających rolę „autor” lub „edytor”. Jest również trzeci panel boczny, który jest widoczny dla wszystkich użytkowników bez względu na rolę.

wtyczka do widżetów w kokpicie WordPress

Wtyczka dodaje również dwa widżety. Widżet DW Text oraz Widżet DW HTML. Dają możliwość osadzenia dowolnego tekstu lub kodu html rozszerzając możliwości podstawowych widżetów tego typu o ograniczenie wyświetlania przez użytkowników co do roli (również customowych roli) oraz/lub co do konkretnego użytkownika. Widżety mogą być osadzone oczywiście w dowolnym panelu bocznym.

Wtyczka jest regularnie aktualizowana aby zapewnić zgodność z najnowszymi wersjami WordPress. Zapraszamy to pobierania wtyczki bezpośrednio z naszej strony lub z wordpress.org

0 komentarzy

Ostatnie wpisy

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.